Педагогическият екип е удостоен с награда "Стара Загора"

Педагогическият екип на ППМГ "Гео Милев" е удостоен с престижната и авторитетна колективна награда "Стара Загора" в направление "Наука и образование"!

Почетен диплом

Педагогическият екип на ППМГ "Гео Милев" е удостоен с престижната и авторитетна колективна награда "Стара Загора" в направление "Наука и образование"! В навечерието на най- светлия и най- български празник- 24 май, Педагогическият екип на ППМГ "Гео Милев" получи престижната награда "Стара Загора"!Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев” е с дългогодишна история, която започва с първото Класно училище в Стара Загора, открито на 02.06.1863 г., като през 1881г. училището прераства в Областна девическа гимназия. Училището претърпява няколко трансформации и през 1947г. приема за патрон името на видния старозагорски поет, публицист и общественик Гео Милев. На 15.09.1971г. тържествено е открита първата учебна година в МГ ”Гео Милев”. Министерството на Народната просвета със Заповед №1957 от 02.06.1972г. официално трансформира II Средно политехническо училище „Гео Милев” в Математическа гимназия ”Гео Милев”, а по- късно се разкриват и паралелки по природни науки и гимназията се преименува в Природоматематическа. От 2016г. вече е Профилирана природоматематическа гимназия “Гео Милев“. В над 50-годишна си история гимназията се утвърждава като притегателен център на знанието и духовността за учениците, в който те успешно обогатяват и развиват както образованието си, така и личностните си качества. Неоспоримо доказателство са високите успехи и престижните отличия в областта на науката и образованието, които постигат младите „геомилевци“ от 5 до 12 клас.В училището работят добри и стабилни професионалисти, притежаващи творчески подход и висока отговорност към учебно-възпитателния процес.Учителите работят всеотдайно за развитие и изява на индивидуалните качества и стимулиране развитието на творческите заложби на своите учениците. Педагогическият колектив работи целенасочено за усвояване от децата и учениците на общочовешки и национални добродетели и ценности.Подкрепени от родители, бивши ученици, приятели и обществеността , преподаватели и ученици постигат високи резултати в различни научни, културни и спортни направления!Честита награда, МГ!