УК "Младежи за България" с инициатива за 24 май

Ученическият клуб "Младежи за България" при ППМГ "Гео Милев"с мащабна инициатива за 24 май

Ученици

На всички ученици от 5, 7, 8 и 9 клас беше представена презентация за 24май, изработена от екипа на клуба. За всяка възраст бяха подготвени интересни факти, въпроси, кръстословици и забавни игри с учебната платформа Kahoot. Учениците от клуба в малки екипи с всеки клас проведоха викторина, а петокласниците решаваха кръстословица. Класовете получиха грамоти за участие и книги на български автори, специално закупени за повода. Педагогическият екип на ППМГ "Гео Милев" поздравява всички ученици, включили се в мероприятието! Вие сте пример за вашите съученици и приятели! Продължавайте да организирате и провеждате подобни патриотични инициативи! Това е много ценно и стойностно!