НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Във връзка с НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година в ППМГ „Гео Милев“ ще бъдат сформирани групи

Снимка на училището

Във връзка с НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година в ППМГ „Гео Милев“ ще бъдат сформирани следните групи:

 1. три групи в направление „изкуства“

  • вокална група
  • български народни танци
  • театрални и филмови изкуства
 2. три отбори в направление „спорт“

  • баскетбол
  • волейбол
  • футбол