Необходими документи за записване в 8 клас

Работно време на комисията и необходими документи за записване в 8 клас

Надпис "Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев""

Записването на ученици за 8 клас в ППМГ „Гео Милев“ е от 8:00 до 17:30 часа в сградата на училището.

 

Необходими документи при записване:

-       Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

-       Здравна карта на дете;

-       Акт за раждане – за сверяване данните на ученика.