Школа по математика 4 клас

Школа по математика

-

Уважаеми родители,

От 07.09.2023 г. до 21.09.2023 г. ще се приемат заявления за първи модул за школата по математика - 4 клас.

Записването на ученика се извършва до запълване на групите по реда на подаване на заявление и при платена такса.

Графикът за провеждане на първия модул ще бъде изнесен на сайта на гимназията в рубриката –прием на ученици след 4 клас до 28.09.2023 г.

На 30.09/01.10.2023г. ще започне първото занятие от първия модул.

Таксата за първия модул е в размер на 250 лв. за 30 учебни часа.

Плащането става САМО по банковата сметка на училището до 21. 09. 2023г. и:

ППМГ “Гео Милев” Стара Загора

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG46 UNCR 7000 3122 2404 80

На платежното нареждане да се посочи име и фамилия на детето, а основанието – Школа по математика – 4 клас.

Регламент на школата по математика

Поставете мишката си върху елемент от списъка за да се покаже тук.