Седмично разписание

Час Начало Край
1 05:00 ч. 05:45 ч.
2 05:55 ч. 06:40 ч.
3 06:50 ч. 07:35 ч.
4 07:45 ч. 08:30 ч.
5 08:50 ч. 09:35 ч.
6 09:45 ч. 10:30 ч.
7 10:35 ч. 11:20 ч.

Организация на учебния ден

Забележка:

Часът по спортни дейности, часовете за допълнителна подготовка в пети, шести, седми, осми и девети клас, часовете със свободноизбираема подготовка, както и занятията за извънкласни дейности се провеждат от 14:30 часа до 16:10 часа.

Твоята програма

2023/2024, срок I